Katalog DynaVap

Category: Tag:
Login to see prices
This product can only be purchased by members. To purchase this product, sign up by purchasing Standard Monthly, Premium Monthly, Standard Yearly or Premium Yearly.

Spis treSci

Waporyzatory Str. 6-11

Stash Str. 12-14

Podgrzewacz indukcyjny Str. 15

Czsci Str. 16-19

Zestawy Str. 20-21

MSRP Str. 22-23

 

Rodzina DynaVap

DynaVap z dumq konstruuje i produkuje wszystkie swoje waporyzatory przy uzyciu najwyzszej jakosci dostpnych materia/6w . Dostarczamy to, co uwazamy za najlepsze wsr6d dostpnych obecnie  opcji  w  dziedzinie  waporyzacji  bez  baterii.  Kiedy  inwestujesz w DynaVap, mozesz miec pewnosc, ze wspierasz zesp61 zaangazowanych inzynier6w, technolog6w, a przede wszystkim – entuzjast6w.

 

Zalozona w 2015 roku, w stanie Wisconsin , DynaVap narodzi/a si z myslq o stworzeniu prostego, bezbateryjnego waporyzatora. Kierujqc si pasjq i innowacyjnosciq, nasz zalozyciel stworzyl oryginalny VapCap. Od tego czasu nasza linia produkt6w znacznie si powikszyla, aktualnie obejmuje ponad 100 unikalnych urzqdzen i akcesori6w , kt6re mozna dostosowac do indywidualnych potrzeb. Nasze waporyzatory wytwarzajq wysokiej jakosci , swietnie smakujqce pary, sq latwe w uzyciu, niezwykle trwale i przenosne . Urzqdzenia DynaVap nie wymagajq zadnych baterii ani elektroniki do pracy, lecz wykorzystujq dowolne zr6dlo ciep/a, takie jak zapalniczka butanowa do podgrzania nak/adki wskazujqcej temperatur na komorze przewodzqcej/kondensacyjnej. Wykonane z najwyzszej jakosci medycznej stali nierdzewnej, tytanu i drewna, sq zoptymalizowane pod kqtem latwego czyszczenia, ponownego montazu i zostaly zaprojektowane tak, aby zapewnic optymalne warunki waporyzacji .

 

2020 ,,M”

Model 2020 ,,M” wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy medycznej, posiada funkcjonalna. geometri Capte Cap, fasetowana. komor z za,bkami zapewniaja.ca. idealny przeptyw powietrza , chiral airports – do kalibracji przeptywu powietrza, technologi regulacji komory ekstrakcyjnej (mozliwosc zmniejszenia jej o nawet 50%, aby ulatwc przyjmowanie mikrodawek) oraz stozkowy ustnik o srednicy 10 mm.

 

*Ten VapCap jest dostarczany w naszym nowym, w 100% nadaja,cym si do recyklingu opakowaniu kartonowym, kt6ry jest r6wniez bardzo przyjazny dla kieszeni.

 

2020 ,,M” STARTER PACK

 Starter Pack ,,M” oferuje wszystko , czego potrzebuje nowy uzytkownik VapCap. Posiada ,,M” 2020, kt6ry jest wykonany z medycznej stali i jest doskonalym wprowadzeniem do linii VapCap DynaVap.

 

M starter zawiera:

 • Waporyzator VapCap M 2019
 • DynaStash: drewno cedrowe lub orzech
 • potr6jna. zapalniczk
 • Bawelniane czysciki (5 sztuk)
 • DynaWax
 • 3 uszczelek, odpomych na wysoka. temperatur
 • 2 uszczelek do kondensatora
 • 1 zapasowe sitko ze stali nierdzewnej

2020 ,,M” STARTER PACK Z DYNACOIL

 OMNIVAP TITANIUM

To 92 mm UIZ<‘dzenie sk!ada si z tytanowej komory, nak!adki, ustnika i kondensatora. Korpus OmniVap Titanium ma 45 mm. Opr6cz pokrywki wykonanej ze stali nierdzewnej, OmniVap jest w ca!osci wykonany z tytanu i nie nagrzewa si nawet po d!uzszym uzytkowaniu (z wyj”!tkiem komory parowania i komory tytanowej).

 

System Omni posiada specjalistyczn”I konstrukcj pozwalaj<‘C<‘ na pros!”! regulacj przep!ywu , a zatem na peln”I kontrol stosunku ilosci pary wodnej do polMetrza. Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do ty!u. Nie jest on kompatybilny z M komor<1 ani srodkoW”I czsci”I korpusu.

 

OMNIVAP XL TITANIUM

OmniVap XL Titanium ma 109 mm d!ugosci. Waporyzator sk!ada si z tytanowej komory, nak!adki, ustnika, kondensatora XL i Omni Titanium Stem o d!ugosci 62 mm. Opr6cz pokryMki ze stali nierdzewnej, OmniVap XL jest wykonany w calosci z tytanu i nie nagrzewa si nawet po d!uzszym uzytkowaniu (z wyj”!tkiem komory parowania i komory tytanowej).

 

System Omni posiada specjalistyczn”I konstrukcj pozwalaj<‘C<‘ na pros!”! regulacj przep!ywu , a zatem na peln”I kontrol stosunku ilosci pary wodnej do polMetrza. Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do ty!u. Nie jest on kompatybilny Z M komor”I ani srodkOW<‘ CZSCi”! korpusu.

 

OMNIVAP XL STARTER PACK

 OmniVap XL Starter Pack oferuje wysokiej jakosci produkty DynaVap, z linii Omni. Pakiet ten zalMera waporyaztor OmniVap XL, wyko nany z tytanu, a takte DynaStash XL: Purpleheart i zapalniczk  Z-Plus  2 (z podw6jnym palnikiem).

 

Zestaw zawiera:

 • OmniVap XL
 • DynaStash XL: Purpleheart
 • Z-Plus (podw6jny palnik)
 • 5 sztuk uszczelek odpornych na wysok”I temperatur
 • 1 x zapasowe sitko
 • DynaWax.

OMNIVAP XL STARTER PACK Z DYNACOIL

 HYDRA OMNIVONG XL

CIEMNE I JASNE DREWNO

 

Podobnie jak OmniVap ten model r6wniez pozwala na zmienna. regulacj przeplywu pary wodnej . Srodkowa czsc HydraVonG Dark Wood zawiera ustnik Omni. Zw zenie w korpusie doskonale wsp61pracuje z wikszoscia, adapter6 w 14 mm. System Omni posiada specjalistyczna. konstrukcj pozwalaja,ca. na prosta. regulacj przeplywu, a zatem na pe!na, kontrol stosunku ilo5ci pary wodnej do powietrza . Regulacja odbywa si poprzez proste przekrcenie ustnika, kt6ry wysuwa kondensator do tylu. Nie jest on kompatybilny z M komora. ani srodkowa. czscia, korpusu.

 

”Zdecydowanie    zalecamy   rutynowe stosowanie DynaWax      do      czyszczenia i nawilt:ania drew na.

..Kolory i/lub wzory sloj6w mogq si r6tnic.

..”VapCap jest pakowany w bezplatnq tu do przechowywania  w  celu  ochrony  podczas

transportu.

 

HYDRAVONG DELUXE PACK

 W tym luksusowym zestawie HydraVonG Stem Dark Wood jest po/a,czony z tytanowym ustnikiem. Na urza,dzenie sklada si kondensator XL , tytanowa komora i nak/adka. Ma 109 mm dlugosci.

 

W zestawie znajduje si r6wniez DynaStash XL: Bubinga, zapalniczka , DynaWax, 5 sztuk uszczelek, kt6re sa. odporne na wysokie temperatury ,

3 pier5cienie uszczelniaja,ce typu Condenser (2 male i 1 duty), jedno tytanowe sitko na zmiani; i DynaCoil.

Scroll to Top